آموزش استفاده در ویندوز

نسخه ویندوز خود را انتخاب کنید

قبل از اتصال دقت کنید

قبل از اتصال دقت کنید که موارد زیر  را انجام داده باشید تا vpn بدون مشکل براتون کار کنه.

  • open v.p.n
  • PPTP
  • L2TP

 مرحله اول٫ از دکمه Start گزینه Settings را انتخاب کنید:

مرحله دوم٫ در این صفحه Network & Internet را انتخاب کنید:

مرحله سوم٫ از ستون سمت چپ VPN را انتخاب کنید:

مرجله چهارم٫ حالا می توانید با انتخاب Add a VPN connection نسبت به ایجاد Connection جدید اقدام نمایید:

مرحله ششم، صفحه زیر براتون باز میشه:

در قسمت VPN provider گزینه Windows (built-in) را انتخاب کنید.

در قسمت Connection name نام دلخواه خود را وارد کنید.

در قسمت Server name or address آدرس ارسال شده را وارد کنید.

در قسمت VPN type گزینه Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) را انتخاب کنید.

در قسمت Type of sign-in info گزینه User name and password را انتخاب کنید.

در قسمت Username، نام کاربری و در قسمت Password، پسورد خود را وارد کنید.

بر روی Save کلیک کنید.

نحوه اتصال به VPN

بر روی آیکون Network واقع در گوشه سمت راست Taskbar کلیک کرده و سپس در منوی ظاهر شده روی نام شبکه VPN خود کلیک کنید (تصویر زیر را ببینید).

بر روی vpn ایجاد شده کلیک کنید و گزینه connect رو انتخاب کنید و تمام.

 مرحله اول٫ از دکمه Start گزینه Settings را انتخاب کنید:

مرحله دوم٫ در این صفحه Network & Internet را انتخاب کنید:

مرحله سوم٫ از ستون سمت چپ VPN را انتخاب کنید:

مرجله چهارم٫ حالا می توانید با انتخاب Add a VPN connection نسبت به ایجاد Connection جدید اقدام نمایید:

مرحله ششم، صفحه زیر براتون باز میشه:

 

در قسمت VPN provider گزینه Windows (built-in) را انتخاب کنید.

در قسمت Connection name نام دلخواه خود را وارد کنید.

در قسمت Server name or address آدرس ارسال شده را وارد کنید.

در قسمت VPN type گزینه L2TP/IPsec with pre-shared key را انتخاب کنید.

در قسمت pre-shared key لطفا ipsec ارسال شده را وارد کنید.

در قسمت Type of sign-in info گزینه User name and password را انتخاب کنید.

در قسمت Username، نام کاربری و در قسمت Password، پسورد خود را وارد کنید.

بر روی Save کلیک کنید.

نحوه اتصال به VPN

بر روی آیکون Network واقع در گوشه سمت راست Taskbar کلیک کرده و سپس در منوی ظاهر شده روی نام شبکه VPN خود کلیک کنید (تصویر زیر را ببینید).

بر روی vpn ایجاد شده کلیک کنید و گزینه connect رو انتخاب کنید و تمام.